Prakash Raj
Prakash Raj

Prakash Raj

Actor
  • Birth Name: Prakash Rai
  • Birth Date: 26 Mar 1965
  • Born Place: Bengaluru, Karnataka
  • Height: 5 Ft 9 Inches